Picie wody a cera dojrzala

Picie wody a cera dojrzala Picie wody a cera dojrzala

Przywództwo transformacyjne musi zaczynać się na górze, osoby oskarżonej o wiodącą organizację. Jest to mniej skuteczne, jeśli rozpoczął niżej w organizacji. Jeśli CEO lub COO wciąż oczekują wartości wczorajsze, gdy warstwa zarządzania wykonawczej jest obejmowanie transformacyjnych zasad przywództwa, to mieć szkodliwy odłączyć które będą miały wpływ na wydajność i frustrację zespołu zarządzającego. Raz przyjęta przez Leadership, powinno być nauczane i nagrodzone w dół przez szeregi do najniższych szczeblach zarządzania.

Przywództwo transformacyjne zasady zapewnią, że każdy decydent w organizacji wie dokładnie, czego się spodziewać, a czego się od nich oczekuje. Nie będzie spójność we wszystkich sprawach. Zapewni to, że każdy człowiek oczekuje się działać w interesie Companys ‚będzie naprawdę zrozumieć biznes i jak to oddziałuje z jednej części do drugiej. Decyzje będą podejmowane w sposób całościowy i szybko, zamiast konające pośrednictwem pętli analizy i nadal odbywa się bez wiedzy o wpływie na innym obszarze działalności.

Fuzje i przejęcia będą lepiej zalecane i wykonywane. synergia Kultury będzie miał nowy i produktywnego znaczenie. Raportowanie będzie bardziej dokładne i spójne, ponieważ o ile istnieje duże katastrofy, do której nikt nie mógł się spodziewać, że zostały przygotowane, to wyniki powinny być stosunkowo przewidywalne!

Ogromne wyzwanie prezesów dzisiaj, jest to, że często są one oczekiwać, aby wypełnić rolę głowy Gadające więcej niż 50% swojego czasu, ale wciąż oczekiwane przez Zarządy zrozumieć machinacje ich firm. Następnie ten sam CEO informuje zestaw liczb przedstawionych do niego, przez zespół analityków biznesowych, a jednocześnie bardzo CEO może nie mieć głębię zrozumienia po stronie operacyjnej swoich przedsiębiorstw, aby mieć pewność co do wyniku.

– autor artykułuArtykuł dzięki: